Open 39 and Under Mens Doubles – Clinton Kiing Jiu Chee Benjamin Ting Sing Zhong