Amateur (Parent & Child) – ADAM YII ZHENG QING YII CHIN TIANG