Amateur (Husband & Wife) HUSBAND & WIFE 50-54 YRS – WONG LIAN PIN LEONG MEI FANG