Open Mens Doubles – Jonathan Kho Kai Barrie Chong Kwang Wei